דירה חדשה מקבלן

לרוב, השוכר אינו בקיא בחוקים אליהם נדרש הקבלן בבואו לבנות את הדירה. לפיכך, הוא אינו יודע מה מגיע לו על פי חוק מהקבלן. הקבלן מחויב לבנות את הדירה בהתאם לחוק המכר, בהתאם למפרט עליו חתם עם היזם ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה המפנות אותו לחוקים רבים נוספים.

הל"ת - הוראות למתקני תברואה תש"ל 1970

מכון התקנים הישראלי

המפרט הכללי לעבודות בנייה

תקנות הג"א - תקנות התגוננות אזרחית תש"ן 1990

תקנות התכנון והבנייה - התוספת השנייה

המפרט שעליו חתום הדייר מול יזם הפרויקט

תהליך הבדיקה
הדייר מול היזם. לאחר מכן, מגיע המהנדס לדירה לבדיקה שאכן יש התאמה בין המובטח בחוזה למבוצע בשטח. בנוסף, מבצע בדיקה טכנית באמצעות ציוד טכנולוגי מתאים וכן גם בדיקה ויזואלית לדירה בהתבסס על ניסיון מהשטח והבנה של תהליכי הבנייה.

לבסוף, מכין המהנדס דו"ח מסודר אשר מפרט את הליקויים שנמצאו. ברוב המוחלט של המקרים הקבלן מתייחס ברצינות לממצאים ומטפל בבעיות, במידה ולא, יש באפשרות הדייר להגיש תביעה משפטית ולהשתמש בדו"ח המהנדס אשר קביל בבית המשפט.
המלצות לבדיקת נכסים
את הבדיקה לנכס מומלץ לבצע בפרוטוקול הראשוני (כאשר הקבלן מזמין את הדייר להתרשמות ומתן הערות לפני קבלת מפתח) ולפני קבלת המפתח שכן גם קל יותר לבצע את הבדיקה כאשר לא מתגוררים בנכס והוא אינו מרוהט וחשוב מכך קל יותר לקבלן לבצע את התיקונים הנדרשים.

בכל מקרה כל עוד הנכס נמצא עדיין בתקופת הבדק ניתן להזמין את בדיקת המהנדס.